Decyzje

Decyzje

W miarę rozwoju naszej firmy uzyskiwaliśmy kolejne decyzje zezwalające na transport i zbieranie odpadów.

22 listopada 2010r. Prezydent Miasta Gliwic wydał decyzję udzielającą naszej firmie zezwolenia na transport odpadów. Następnie 30 sierpnia 2011r, 7 lutego 2012r oraz 21 kwietnia 2015r. wydano decyzje zmieniające, które rozszerzyły zakres wykonywanych przez naszą firmę usług transportu odpadów.

Decyzja Starosty Wodzisławskiego z 26 listopada 2013r. w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, zapoczątkowała nowe usługi firmy. 25 czerwca 2015r wydano decyzję zmieniająca, dzięki której usługa zbierania odpadów została rozszerzona o dodatkowe kody odpadów.

Marszałek Województwa Śląskiego 2 kwietnia 2014r. wydał decyzję zezwalającą na zbieranie i przetwarzanie odpadów w ramach działalności prowadzonej na terenie miasta Jaworzna. Następnie Prezydent Miasta Jaworzna decyzją z 8 grudnia 2014 r. orzekł udzielenie naszej firmie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, powstających w wyniku eksploatacji instalacji na terenie miasta Jaworzna. Decyzja Prezydenta Miasta Jaworzna z 31 lipca 2015r. zmienia decyzję z 8 grudnia 2014r, zezwalając na zwiększenie ilości wytworzonego odpadu o kodzie 19 12 09, gwarantując firmie lepszą wydajność.